Vikarstilling: Socialrådgiver i barselsvikariat ved Distriktspsykiatrien i Køge

Vikar - Køge

Om stillingen:

Gennem de seneste år har vi indført F-ACT teams i behandlingsarbejdet i Distriktspsykiatrien Køge, og vi er nu godt i gang. Som socialrådgiver hos os vil du derfor komme til at deltage i den fortsatte udvikling af arbejdet i et F-ACT team, herunder at bidrage til behandlingen af nogle af vores dobbeltdiagnosepatienter, når vi til september skal begynde at varetage den behandling også. Er du socialrådgiver og finder dette interessant, hører vi gerne fra dig.

Vi søger en barselsvikar 32-37 timer ugentligt med forventet varighed 9-12 måneder.

Vi søger en socialrådgiver:

  • Der med forståelse for psykopatologi kan indgå i patientforløb, hvor der er mulighed og behov for socialfaglig viden og støtte
  • Der kender reglerne og paragrafferne og holder af den tværsektorielle kommunikation med vores samarbejdspartnere ud i kommunerne. Her i særlig grad at have fokus på de koordinerende indsatsplaner (KIP) – de strukturerede netværksmøder
  • Der kan være med til at løfte den samlede tværfaglige opgaveløsning i FACT-teamet med deltagelse i boardmøder, behandlingskonferencer, mv. Der har lyst til at have samtaler med patienter, hvor de sociale problemer fylder, men også hvor der er andre problematikker
  • Der kan løse opgaver selvstændigt og samtidig indgå i tæt samarbejde med øvrige teammedlemmer, hvilket kræver fleksibilitet, omstillingsparathed og sans for prioritering

Da arbejdet foregår i FACT-team skal du være tværfagligt orienteret, sparre og kommunikere problemløsende, positivt og konstruktivt og i øvrigt være indstillet på i et mindre omfang at være udekørende og i kortere perioder at agere kontaktperson. Så du skal have kørekort – vi leverer bilen.

Ud over samarbejdet i huset, så vil du naturligvis også være i løbende kontakt med kommunens medarbejdere, herunder særligt IPS-konsulenterne, som vi skal være tæt i samarbejde med i vores pt. forløb i forsøget på at spotte mulige kandidater til regulære jobs eller uddannelse.

Recovery-tankerne vokser og udvikler sig hele tiden hos os. Du skal have talent for respektfuld kommunikation, udtrykke håb og finde løsninger i tæt samarbejde med patienten og samarbejdspartnere.

Hos os får du:

Masser af faglige udviklingsmuligheder og en mindre mono-faglig socialrådgivergruppe der med dig tæller i alt 4 socialrådgivere. Der vil også være mulighed for en vis tilknytning til den øvrige socialrådgivergruppe i andre Distriktspsykiatrier og sengeafsnit i Psykiatrien Øst. Relevante kurser og efteruddannelse kan søges. Og du tilbydes supervision i den tværfaglige gruppe.

Vi værner om et godt, trygt og humørfyldt arbejdsmiljø med fokus på opgaveløsningen. Vi mener, vi får tilfredse og glade kollegaer, når vi har succes med at løse opgaven.

Hvem er vi?:

Distriktspsykiatrien Køge, som ligger på Sygehusvej centralt i Køge, består af 3 FACT-teams og et OPUS-team alle med base i Køge, samlet set med over 45 medarbejdere bestående af læger, psykologer, sygeplejersker, sosu-assistent, pædagoger, lægesekretærer, ergoterapeuter, peers og socialrådgivere.

Her udreder og behandler vi fortrinsvis borgere over 18 år, der lider af psykose, svær affektiv lidelse eller personlighedsforstyrrelse, hvor der er brug for en grundig, opsøgende, fleksibel og tværfaglig udrednings- og behandlingsindsats.

Hertil har vi både lokal og regional funktion i udredning og behandling af patienter med ADHD-lidelse, ligesom vi har udviklet et speciale i udredning af grundlæggende udviklingsforstyrrelser (autisme-området).

Den samlede Distriktspsykiatri i Køge har et større gruppeprogram, pakkeforløb og regionsfunktioner.

Yderligere oplysninger:

Ønsker du yderligere oplysninger om stillingen og måske et uforpligtende besøg, er du velkommen til at kontakte Oversygeplejerske Pia Kjær på tlf: [xxxxx]eller på mail: [xxxxx] eller ledende specialpsykolog Mette Gravesen-Jensen på tlf. [xxxxx]eller på mail: [xxxxx] Samtaler forventes afviklet i uge 27.

Psykiatrien i [xxxxx] indhenter straffeattest og børneattest ved alle nyansættelser ligesom vi under en evt. personlig samtale vil bede om 2 referencer fra ledere på tidligere arbejdspladser.


Information og data

Denne ledige stilling har jobtypen "Socialrådgiver", og befinder sig i kategorien "Sundhed og forskning".

Arbejdsstedet er beliggende i Køge.
Dagligt opdateret: Dette job opdateres dagligt ud fra jobudbyderens hjemmeside via vores søgemaskineteknologi og er aktivt lige nu.
  • 18.06.2024
  • Socialrådgiver
  • Køge
  • Mandag den 01. juli 2024