Medarbejder til politiets kriminalpræventive sekretariat

Horsens

Horsens

Her er en unik mulighed for at sætte dit aftryk på arbejdet med ungdomskriminalitet og den kriminalitetsforebyggende indsats. Er du vores nye medarbejder til det kriminalpræventive sekretariat?

Om det kriminalpræventive sekretariat
Som ansat i politiets kriminalpræventive sekretariat vil du indgå i et teamsamarbejde med andre faggrupper, herunder politifolk, administrativt personale og andre faggrupper med akademisk baggrund. Teamet arbejder i det daglige med opgaver indenfor socialsøg, konfliktråd, forebyggelse af radikalisering, Rocker-bande exit og kriminalitetsforebyggende projekter.

Dit arbejde vil primært bestå i at være tovholder for politikredsens daglige drift, med screening og udarbejdelser af henvisninger til Ungdomskriminalitetsnævnet. Du skal i dit arbejde vurdere på, om børn og unges begåede kriminalitet er i målgruppen for UKN. Denne vurdering baseres på et samarbejde med anklagemyndigheden samt socialfaglige vurderinger fra kommunerne.
Som medarbejder i Det Kriminalpræventive Sekretariat er du med til at præge udviklingen af arbejdet med ungdomskriminalitet og det kriminalitetsforebyggende arbejde i en tværfaglig kontekst. Du ønsker at kompetenceudvikle din faglighed i et udfordrende og anderledes job.

Vores nye kollega
Vi forestiller os, at du er uddannet socialrådgiver eller har en anden faglig relevant profil, hvor du kender til arbejdet med ungdomskriminalitet og kriminalitetsforebyggelse. Vi forventer, at du besidder en stærk socialfaglig baggrund og er i stand til at sætte dig ind i nyt lovstof, der vedrører ungdomskriminalitet. Du har kendskab til kommunale sagsgange, til tilbud til kriminalitetstruede unge og har desuden lysten til at tilegne dig et indgående kendskab til og brugererfaring med politiets it-systemer.

Du er udadvendt og finder det naturligt at skabe og vedligeholde gode samarbejdsrelationer internt såvel som eksternt, blandt andet til de sociale myndigheder. Du trives med mange forskellige typer af arbejdsopgaver og løser alle med lige stor omhu.

Løn- og ansættelsesvilkår

Du bliver ansat på den til enhver tid gældende organisationsaftale for socialrådgivere i Staten. Hvis du har en relevant AC-uddannelse, vil du blive indplaceret efter AC-overenskomsten. Alternativt bliver du indplaceret efter anden relevant overenskomst.

Dit arbejdssted bliver [xxxxx] med adresse på Holmboes Alle 2, 8700 Horsens.

Det er en forudsætning for ansættelse, at du kan blive sikkerhedsgodkendt, ligesom du skal kunne opretholde sikkerhedsgodkendelsen gennem hele din ansættelse.

Kontakt og ansøgning

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte politikommissær Jesper J. Christensen på tlf. [xxxxx].

Når du ansøger om en stilling ved politiet, opretter du samtidig en profil i vores rekrutteringssystem. Hvis du søger flere stillinger ved politiet, skal du lægge en ansøgning og et CV ind i systemet pr. ansøgt stilling. Vi anbefaler, at du navngiver dine dokumenter, så det fremgår, hvilken stilling du søger.

Vi opfordrer alle interesserede til at søge uanset køn, alder, eller etnisk tilhørsforhold.

Samtaler forventes afholdt slut uge 26.

Ansøgningsfrist: 25. juni 2024

[xxxxx] er én af 12 politikredse. Politikredsen dækker 7 kommuner; Kolding, Fredericia, Billund, Vejle, Hedensted, Horsens og Skanderborg og betjener dermed ca. 450.000 borgere. Det gør vi fra lokaliteter i politikredsens 6 store byer, og hovedstationen – hvor bl.a. staben er placeret – ligger i Horsens. Vi er et hold på ca. 870 medarbejdere, og vores pay off er: ”Vi skaber tryghed”.

Du kan læse om os på [xxxxx] følge os på [xxxxx] og på [xxxxx]
Kilde: [xxxxx]


Information og data

Denne ledige stilling har jobtypen "Socialrådgiver", og befinder sig i kategorien "Sundhed og forskning".

Arbejdsstedet er beliggende i Horsens.
Dagligt opdateret: Dette job opdateres dagligt ud fra jobudbyderens hjemmeside via vores søgemaskineteknologi og er aktivt lige nu.
  • 14.06.2024
  • Socialrådgiver
  • Horsens
  • Tirsdag den 25. juni 2024