Vil du være med til at udvikle den mentaliseringsbaserede og kognitive behandling af patienter med henholdsvis person...

Odense C

I forbindelse med, at dele af misbrugsbehandlingen af patienter med misbrug og psykiatrisk lidelse overgår til hospitalspsykiatrien i løbet af de kommende år, opnormerer Team for Personlighedsforstyrrelser og Traumer i Lokalpsykiatrien i Odense med 1 fast psykologstilling på 37 t/uge.

Herudover søger vi 1-2 psykologvikarer med opstart snarest muligt indtil 31/12-24 med mulighed for forlængelse.

Om teamet:

Team for Personlighedsforstyrrelse og Traumer udreder og behandler patienter med personlighedsforstyrrelser og traumer – herunder såvel tilpasningsreaktioner som PTSD. Udredning foregår med SCID V, PSE og WAIS ved behov. Behandlingen er henholdsvis MBT og KAT orienteret. Behandlingsforløbene er organiseret i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens pakkeforløb. Teamet arbejder tværfagligt og består af overlæge, afdelingslæge, specialpsykologer, psykologer, SPU’ere, sygeplejersker, ergoterapeuter, socialrådgivere og sekretærer.

Dine opgaver i teamet vil være:

 • Videreudvikling af behandlingstilbuddet til målgruppen i samarbejdet med teamets øvrige specialister
 • Visitationssamtaler
 • Varetage terapeutiske forløb såvel individuelt som gruppe
 • Sparring med kollegaer om psykodiagnostik på psykoterapeutisk grundlag som supplement til formelle diagnoser
 • Aktiv deltagelse i behandlingskonferencer, supervision og undervisning

Dine kompetencer

 • Du har erfaring og interesse for at arbejde med mennesker med personlighedsforstyrrelser og traumer
 • Gode samarbejdsevner og erfaring i at arbejde i tværfaglige teams med respekt for hinandens faglighed
 • Du er vant til at arbejde selvstændigt og samtidig indgå i tværfaglige relationer
 • Fagligt engagement og vilje til fortsat faglig udvikling og forandring
 • Vilje til at bidrage til at skabe et positivt og godt arbejdsmiljø
 • Du er robust, fleksibel og god til at skabe tillid med troværdig adfærd

Vi tilbyder

 • Mulighed for at specialisere sig i psykoterapi, inden for teamets terapeutiske referenceramme
 • Varierede arbejdsopgaver
 • Godt tværfagligt samarbejde på tværs af alle faggrupper
 • Et stærkt fagligt og socialt fællesskab både i teamet og psykologgruppen
 • En stor psykologgruppe med monofaglige fora
 • En del af universitetshospitalet med mange specialer og mulighed for vidensdeling på tværs af teams
 • For ikke autoriserede psykologer tilstræbes det, at der er supervision og arbejdsopgaver mhp at opnå autorisation indenfor 3 år efter ansættelse på Psykiatrisk Afdeling Odense.
 • For autoriserede psykologer vil der være supervision rettet mod specialistuddannelse

Psykiatrisk Afdeling Odense-Svendborg:

Vi er et stort hus i evig forandring med mange hjørner og afkroge af psykiatrien. Psykiatrisk Afdeling Odense og Psykiatrisk Afdeling Svendborg fusionerede 1. maj 2024 og består nu af 2 lokalpsykiatrier, 9 sengeafsnit, Psykiatrisk akutmodtagelse og en Forskningsenhed, der er knyttet til afdelingen. Du vil få tjenestested i Lokalpsykiatrien i Odense. Psykologerne har en ledende psykolog som nærmeste leder, men er samtidigt placeret i teams og afsnit, hvor de følger den daglige drift, der er ledet af en funktionsleder og overlæge, som psykologerne refererer til i det daglige arbejde. Psykologerne er pga vores uddannelsesforpligtelse vant til at sluse nye kollegaer ind i psykologgruppen og rutinerede i at lære nye kollegaer op via supervision. Psykologgruppen vægter det faglige fællesskab højt og vi har god tilslutning til forskellige sociale tiltag, der bliver taget initiativ til i gruppen. Den samlede psykologgruppe på Psykiatrisk Afdeling Odense-Svendborg består af ca 50 psykologer, der i forbindelse med fusionen vil få fælles psykologfaglig ledelse pr 1. september 2024.

Løn- og ansættelsesforhold

I henhold til overenskomst mellem den faglige organisation og Danske Regioner. Såfremt du ikke allerede er ansat i Region Syddanmark, vil der være en prøvetid på 3 måneder.

Afdelingen har en rygepolitik og rygning er ikke tilladt i arbejdstiden. Ifm ansættelse vil der blive indhentet straffeattest jf regionens personalepolitik.

Yderligere oplysninger kan indhentes ved:

Ledende psykolog Maria Krarup Kristensen, telefon[xxxxx]Ledende overlæge Gitte Madsen, telefon[xxxxx]Ansøgningsfrist den 2/7-2024

Du bedes angive i din ansøgning, om du er interesseret i den faste stilling og/eller i et vikariat.

Ansættelsessamtaler forventes afholdtmandag 8/7-2024 om eftermiddagen

Vi glæder os til at høre fra dig.

Kilde: [xxxxx]


Information og data

Denne ledige stilling har jobtypen "Psykolog", og befinder sig i kategorien "Sundhed og forskning".

Arbejdsstedet er beliggende i Odense C.
Dagligt opdateret: Dette job opdateres dagligt ud fra jobudbyderens hjemmeside via vores søgemaskineteknologi og er aktivt lige nu.
 • Psykolog
 • Odense C
 • Tirsdag den 02. juli 2024