Socialpsykiatrisk boform Mariested i Sæby søger social- og sundhedsassistent til fast stilling

Frederikshavn

Stillingen er på 37 timer ugentligt med tiltrædelse 1. september 2024.

Mariested er en socialpsykiatrisk boform med 44 borgere med psykiatriske diagnoser såsom skizofreni, bipolar affektiv sindslidelse og personlighedsforstyrrelse.
Vi er fysisk delt i 3 teams med henholdsvis 12, 13 og 19 borgere, disse teams er hver delt i to grupper. Stillingen er i Team Vest i gruppen Toppen, der huser 10 borgere. Alle borgere bor i egne lejligheder.
Nogle borgere har behov for hjælp og/eller guidning i forbindelse med personlig hygiejne.

Vi arbejder på Mariested ud fra et recovery-perspektiv med fokus på udvikling og selvhjulpenhed for at fremme borgerens mulighed for at leve et meningsfyldt og selvstændigt liv. Generelt skal du, som medarbejder, være med til at løse vores kerneopgave, dette gøres blandt andet ved at benytte metoderne Low Arousal (LA2) og Feedback Informed Treatment (FIT).

Mariesteds kerneopgave lyder:
”Med professionel støtte samarbejdes der med borgeren om at nå den enkeltes mål og ønsker”.

Vi tilbyder:

 • En arbejdsplads i en spændende udvikling, hvor borgerindflydelse er i fokus.
 • Introduktion med tilknyttet mentor.
 • En tværfaglig personalegruppe, der er gode til at sparre med hinanden.
 • Fastlagt daglig refleksion.
 • Faglige drøftelser på teammøder samt til supervision med ekstern supervisor.

Vi søger en kollega der:

 • Har erfaring med eller interesse for psykiatri.
 • Har erfaring med somatisk sygepleje.
 • Kan forestå medicinhåndtering såvel digitalt som i praksis.
 • Kan bevare roen og overblikket i tilspidsede situationer.
 • Kan arbejde fagligt differentieret i forhold til den enkelte borgers mål og ønsker.
 • Er stabil og fleksibel.
 • Kan varetage opgaver på tværs af hele Mariested.
 • Kan se muligheder frem for begrænsninger.
 • Har gode IT-kundskaber samt gode kommunikative evner både på skrift og i tale.
 • Kan reflektere over praksis samt give og modtage faglig feedback.
 • Kan arbejde professionelt og dermed er i stand til at fralægge sig personlige normer i arbejdet.
 • Aktivt deltager i at skabe et fagligt og udviklende arbejdsmiljø.

Stillingen er i blandede vagter dag/aften – ca. halvt af hver og der kan forekomme få nattevagter. Der arbejdes 5 weekender på 16 uger.

Aflønning sker efter gældende overenskomst.
Der indhentes straffeattest.

Ansøgningsfrist mandag den 1. juli 2024.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 9. juli 2024.

Yderligere oplysninger kan fås hos faglig leder Anette Lillelund, tlf. [xxxxx]eller leder Charlotte Abildgaard Jensen, tlf. [xxxxx].


Information og data

Denne ledige stilling har jobtypen "Psykolog", og befinder sig i kategorien "Sundhed og forskning".

Arbejdsstedet er beliggende i Frederikshavn.
Dagligt opdateret: Dette job opdateres dagligt ud fra jobudbyderens hjemmeside via vores søgemaskineteknologi og er aktivt lige nu.
 • Psykolog
 • Frederikshavn
 • Mandag den 01. juli 2024